Partial-order reduction for multi-core LTL model checking

A. Laarman, A.J. Wijs

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Partial-order reduction for multi-core LTL model checking'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen