Partial order reduction for branching security protocols

W.J. Fokkink, M. Torabi Dashti, A.J. Wijs

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Partial order reduction for branching security protocols'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen