Parsimonious segmentation of time series by Potts models

G. Winkler, A. Kempe, V. Liebscher, O. Wittich

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Parsimonious segmentation of time series by Potts models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen