PARS: A Process Algebra with Resources and Schedulers.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'PARS: A Process Algebra with Resources and Schedulers.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Computer Science

Engineering