Pareto-based application specification for MP-SoC customized run-time management

Ch. Ykman-Couvreur, V. Nollet, Th. Marescaux, E. Brockmeyer, Fr. Catthoor, H. Corporaal

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pareto-based application specification for MP-SoC customized run-time management'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen