Parasitic mites of Surinam. XXI. New records of Surinam and certain French Guiana chiggers with the description of a new species of Loomisia Brennan & Reed, 1972 (Acarina : Trombiculidae)

JM Brennan, J.E.M.H. Bronswijk, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  16 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)243-249
  TijdschriftJournal of Medical Entomology
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit