Parameters influencing the dominance of a spectral region in the perception of pitch

R.J. Ritsma, Th.A. Jong, de, G.A. Spoelder

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Parameters influencing the dominance of a spectral region in the perception of pitch'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.