Parameters influencing the dominance of a spectral region in the perception of pitch

R.J. Ritsma, Th.A. Jong, de, G.A. Spoelder

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)29-31
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit