Parameterized complexity of conflict-free graph coloring

Hans L. Bodlaender, Sudeshna Kolay, Astrid Pieterse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

30 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parameterized complexity of conflict-free graph coloring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde