Parameterization of a reactive force field using a Monte Carlo algorithm

E. Iype, M. Hutter, A.P.J. Jansen, S.V. Nedea, C.C.M. Rindt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)
255 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Parameterization of a reactive force field using a Monte Carlo algorithm'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen