Parameter variation methods for cell mapping

J.A.W. Spek, van der, C.A.L. de Hoon, A. Kraker, de, D.H. Campen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

9 Citaten (Scopus)
116 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)273-284
TijdschriftNonlinear Dynamics
Volume7
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit