Parameter identification in nonlinear models using periodic equilibrium states

A. Kraker, de, G. Verbeek, N. Wouw, van de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

44 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parameter identification in nonlinear models using periodic equilibrium states'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.