Parameter delimitation of the weak solvability for a pseudo-parabolic system coupling chemical reactions, diffusion and momentum equations

Vertaalde titel van de bijdrage: Parameter delimitatie van de zwakke oplosbaarheid voor een pseudo-parabolisch system dat chemische reacties, diffusie en impulsvergelijkingen koppelt.

Arthur Vromans (Corresponding author), Fons van de Ven, A. Muntean

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Downloads (Pure)

Samenvatting

De zwakke oplosbaarheid van een nonlineair gekoppeld systeem van parabolische en pseudo-parabolische vergelijkingen, die het onderlinge spel tussen mechanica, chemische reacties, diffusie en flow beschrijven, gemodelleerd binnen een mengseltheoretisch raamwerk, is bestudeerd via energie-achtige schattingen en Gronwall ongelijkheden. In analytisch afgeleide parameter regimes verzekeren deze schattingen de convergentie van in tijd gediscretiseerde partiele differentiaal vergelijkingen. Deze regimes zijn numeriek getest en vergroot. Specifiek is de afhankelijkheid van het temporale existentie domein voor fysisch gedrag met betrekking to geselecteerde parameters aangetoond.
Vertaalde titel van de bijdrageParameter delimitatie van de zwakke oplosbaarheid voor een pseudo-parabolisch system dat chemische reacties, diffusie en impulsvergelijkingen koppelt.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)273-311
Aantal pagina's38
TijdschriftAdvances in Mathematical Sciences and Applications
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1 jul 2019

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Parameter delimitatie van de zwakke oplosbaarheid voor een pseudo-parabolisch system dat chemische reacties, diffusie en impulsvergelijkingen koppelt.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit