Parallelle processen, machines en netwerken

J.E. Rooda

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

  207 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Tegenwoordig zijn wij omgeven door inrichtingen met ingebedde computers (embedded systemen). De inrichting zorgt voor de uitvoering van de bewerkingsprocessen, de computers zorgen ervoor dat de processen volgens een gedefinieerde specificatie verlopen. In het college belicht professor Rooda het traditionele ontwerpen. Door de komst van de microprocessor is het mogelijk om andere ontwerpmethoden te hanteren om zo tot een kwalitatief betere en tevens snellere realisatie van industriële systemen te komen. Professor Rooda introduceert een formalisme dat geschikt is voor het ontwerpen, het analyseren, het realiseren en het besturen van dergelijke systemen. Hij zal vervolgens uiteenzetten hoe de besturing, met behulp van de modellen van de machine en van de modellen van de bijbehorende besturingseisen, automatisch gegenereerd kan worden. Hij zal hier met een industriële casus nader op ingaan. Daarna behandelt professor Rooda een aggregatiemethode voor het berekenen van de doorzet en de productdoorlooptijd in (stochastische) netwerken. Tot slot passeren netwerken met zogenaamde schakelende machines de revue.
  Originele taal-2Nederlands
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
  Aantal pagina's32
  ISBN van geprinte versie978-90-386-2286-6
  StatusGepubliceerd - 2010

  Bibliografische nota

  Afscheidscollege, uitgesproken op 18 juni 2010 aan de Technische Universiteit Eindhoven

  Citeer dit