Parallelization in two-dimensional direct numerical simulation

Z. Yin, H.J.H. Clercx, D.C. Montgomery

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelApplications of high-performance computing in engineering VII
Plaats van productieItaly, Bologna
Pagina's147-156
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit