Parallel optical delay detector for angle-of-arrival measurement of a microwave signal with accuracy monitoring

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parallel optical delay detector for angle-of-arrival measurement of a microwave signal with accuracy monitoring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen