Parallel optical delay detector for angle-of-arrival measurement of a microwave signal with accuracy monitoring

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

A novel parallel optical delay detector for angle-of-arrival measurement is proposed and the measurement errors are experimentally studied and analyzed. Moreover, the measurement accuracy monitoring is investigated.
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 18th Annual Symposium of the IEEE Photonics Benelux Chapter, 25-26 November 2013, Technische Universiteit Eindhoven
RedacteurenX.J.M. Leijtens, D. Pustakhod
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Pagina's135-138
ISBN van geprinte versie978-90-386-3512-5
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parallel optical delay detector for angle-of-arrival measurement of a microwave signal with accuracy monitoring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit