Parallel current-steering D/A Converters for flexibility and smartness

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Titelproceeding of ProRISC 2007
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit