Parallel computations

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

243 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Rem, Martin, Promotor
  • Kaldewaij, A., Co-Promotor
Datum van toekenning20 jan 1989
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit