Paradoxical drying of a fired-clay brick due to salt crystallization

S. Gupta, H.P. Huinink, M. Prat, L. Pel, K. Kopinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
113 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Paradoxical drying of a fired-clay brick due to salt crystallization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen