Paradox : we doen wat we doen

J.J.N. Lichtenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Samenvatting

  "We doen wat we doen, en vraag niet waarom", zong Astrid Nijgh in 1973. Eigenlijk een treffende typering van de marketingbenadering in de bouw. Je mag niet iedereen over één kam scheren, maar bedrijven doen overwegend niet wat er wordt gevraagd en handelen uit instinct of routine, en dan altijd in het verlengde van de bestaande producten. ‘Zo doe ik het altijd’ lijkt een rechtvaardiging, maar is dat terecht? Deze Paradox gaat over de discrepantie tussen enerzijds het aanbodgericht denken dat in de industrie nog steeds overheerst, en anderzijds een zich snel ontwikkelende vraag waarop veel te langzaam wordt ingespeeld.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)36-37
  TijdschriftBouwIQ
  Volume2011
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2011

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Paradox : we doen wat we doen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit