Panic, irrationality, and herding: three ambiguous terms in crowd dynamics research

Milad Haghani (Corresponding author), Emiliano Cristiani, Nikolai W. F. Bode, Maik Boltes, Alessandro Corbetta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

62 Citaten (Scopus)
87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Panic, irrationality, and herding: three ambiguous terms in crowd dynamics research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology

Economics, Econometrics and Finance

Arts and Humanities

Earth and Planetary Sciences