Pandora X: an enhanced configuration tool for faster and more reliable system upgrades

H. Pavlovska, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Software Technology (ST)

    Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

    17 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Pandora X: an enhanced configuration tool for faster and more reliable system upgrades'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen