PAMELA : parking analysis model for predicting effects in local area

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The development of a parking simulation model is reported. The conceptual framework underlying the simulation model is described in detail. Empirical results of completed modules of the parking simulation model are presented. Future research directions are discussed.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)10-18
TijdschriftTransportation Research Record
Volume1781
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'PAMELA : parking analysis model for predicting effects in local area'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit