Palm trees and islands : current filaments in the edge of JET

Ch. Maszl, V. Naulin, M. Brix, T.W. Versloot, R. Schrittwieser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Palm trees and islands : current filaments in the edge of JET'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen