Palen boven water : onderzoek funderingsproblemen

D.V. Hindriks, D.V.J. Massie, J.A. Kuijsters, S.P.G. Moonen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

De fundering draagt de woning. Als dit niet het geval is ontstaat schade. In gevels en muren worden scheuren zichtbaar, ruiten springen uit hun sponningen en de woning zakt weg. Doordat funderingen zijn aangetast, is een groot aantal woningen in Dordrecht gaan verzakken. Eigenaren van deze woningen moeten hun funderingen herstellen om verdere verzakking te voorkomen. De kosten van herstel van de fundering en het casco (muren, kozijnen, vloeren en dak) lopen in de tienduizenden euro’s. Dit is wat in Dordrecht het funderingsprobleem wordt genoemd. Omdat de gemeente volgens de woningwet moet toezien op de kwaliteit van de woningvoorraad, is het funderingsprobleem ook een gemeentelijk probleem. Uit een in 2007 in opdracht van het ministerie van VROM uitgevoerde evaluatie blijkt dat niet alleen de funderingen van woningen in de gemeente Dordrecht zijn aangetast. De gemeentes Gouda, Schiedam, Waddinxveen, Zaandam en Haarlem worden ook genoemd. De rekenkamer Dordrecht doet onderzoek naar het handelen van het gemeentebestuur van Dordrecht. Zij wil de vraag "op welke wijze is het gemeentebestuur omgegaan met het funderingsprobleem en heeft het gemeentebestuur gehandeld zoals van haar verwacht mocht worden" beantwoorden
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieDordrecht
UitgeverijGemeente Dordrecht
Opdrachtgevend orgaanRekenkamer Dordrecht
Aantal pagina's112
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit