Pain coping strategies: neonatal intensive care unit survivors in adolescence

Christ-Jan van Ganzewinkel, Jasper V. Been, Jeanne P. Dieleman, Titia Katgert, Tera Boelen-van der Loo, Sylvia M. van der Pal, Monique van Dijk, Boris W. Kramer, Peter Andriessen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten