Oxygen evolution on nickel cobalt oxide (NiCo2O4) electrodes

J.G.D. Haenen, W. Visscher, E. Barendrecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)
104 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-38
TijdschriftJournal of Applied Electrochemistry
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit