Oxidation of drying oils containing non-conjugated and conjugated double bonds catalyzed by a cobalt catalyst

Z.O. Oyman, W. Ming, R. Linde, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

96 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Oxidation of drying oils containing non-conjugated and conjugated double bonds catalyzed by a cobalt catalyst'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Chemical Engineering