Oxidation of D-glucose to D-gluconic acid I. Survey of techniques

H.G.J. de Wilt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)370-373
TijdschriftIndustrial and Engineering Chemistry. Product Research and Development
Volume11
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1972

Citeer dit