Oxidation of D-glucose and D-fructose with oxygen in aqueous, alkaline solutions. II. Overall kinetics

H.G.J. de Wilt, I. Lindhout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Oxidation of D-glucose and D-fructose with oxygen in aqueous, alkaline solutions. II. Overall kinetics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering