Oxidation of 1-butene over uranium oxide (UO3)-antimony oxide (Sb2O3) catalysts

T. Simons, P.N. Houtman, G.C.A. Schuit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Oxidation of 1-butene over uranium oxide (UO3)-antimony oxide (Sb2O3) catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen