Overleven met dienstverlening

P.J.C. Dogge, J.J.A.M. Smeets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Onder invloed van de verzelfstandiging van de woningcorporaties en de gewijzigde verhoudingen op de woningmarkt is de omgeving waarin vastgoedbeheerders werkzaam zijn drastisch veranderd. Woningcorporaties hebben meer dan ooit te maken met concurrentie; niet alleen vanuit de koopsector, maar in een krimpende markt ook met onderlinge concurrentie. Dit dwingt de corporaties om meer markt- en klantgericht te gaan opereren. Zijn klanten beter tevreden stellen dan de concurrentie, wordt gezien als een wijze om meer loyaliteit onder klanten te realiseren. Deze klantbenadering heeft verstrekkende gevolgen voor organisatie, strategieën en aangeboden serviceconcepten van de corporaties. Een manier voor corporaties om zich te kunnen onderscheiden van haar concurrenten is door het uitblinken in dienstverlening. Dit artikel zal laten zien dat de waardering van het product en de prijs een minimum-niveau moeten hebben alvorens een corporatie kan uitblinken in dienstverlening.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20-22
TijdschriftSerVicE_Magazine
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit