Overbelasting van excenterpersen

A.P.J. Soepnel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

18 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)690-694
TijdschriftMetaal en kunststof
Volume1
Nummer van het tijdschrift14
StatusGepubliceerd - 1963
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit