Overall performance of ventilated double façades compared to a state of the art single skin façade

J.H.A. Verdonschot, G. Boxem, W. Zeiler

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Overall performance of ventilated double façades compared to a state of the art single skin façade'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie