Over-the-air characterization of millimeter-wave integrated antenna systems

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

215 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Smolders, A.B. (Bart) , Promotor
  • Johannsen, Ulf, Co-Promotor
Datum van toekenning11 nov 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5125-5
StatusGepubliceerd - 11 nov 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit