Over het wetenschappelijk gehalte van het begrip kwaliteit : een kritische beschouwing

J.D. Bij, van der, F.A. Mulder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze bijdrage plaatst het begrip kwaliteit in een wetenschappelijk kader. Allereerst worden de begrippen kwaliteit, kwaliteitsmotivatie en kwaliteitsorganisatie afgebakend. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag of kwaliteitszorg een wetenschappelijke discipline is. Daarna komen de mogelijkheden en beperkingen van kwaliteitszorg aan de orde, om ten slotte een aanzet te geven voor het ontwerpen van een betere kwaliteitszorg.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)70-74
Aantal pagina's5
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume66
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit