Over de taal van de wiskunde

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Over de taal van de wiskunde'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.