Over de grote rivieren (Redactioneel)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)83-83
Aantal pagina's1
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/14
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit