Over de grondslagen van classificatietheorie

C. Groeneveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-28
Aantal pagina's29
TijdschriftBibliotheekleven
Volume39
StatusGepubliceerd - 1954

Citeer dit