Ovals in projective designs

E.F. Assmus, J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)307-324
TijdschriftJournal of Combinatorial Theory, Series A
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit