Outputbeschrijvingsmodel : basis voor communicatie

J. Duniec, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Architectural Design Management Systems (ADMS)

  Onderzoeksoutput: ScriptieEngD Thesis

  Originele taal-2Nederlands
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Aken, Joan, Begeleider
  • Prins, M., Begeleider
  • Boissevain, G.W.O., Externe begeleider, Externe Persoon
  Datum van toekenning1 jan. 1998
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-5282-899-7
  StatusGepubliceerd - 1998

  Bibliografische nota

  Eindverslag Bedrijfsopdracht ADMS

  Citeer dit