Output regulation of linear plants subject to constraints

A. Saberi, A.A. Stoorvogel, G. Shi, P. Sannuti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Output regulation of linear plants subject to constraints'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen