Output feedback adaptive compensator of external disturbances for nonlinear systems

A.Y. Pogromski, V. Nikiforov

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelInternational Conference on Informatics and Control
Plaats van productieRussian Federation, St.Petersburg
Pagina's943-950
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit