Output-based and decentralized dynamic event-Triggered control with guaranteed Lp-Gain performance and zeno-freeness

V.S. Dolk, D.P. Borgers, W.P.M.H. Heemels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

205 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Output-based and decentralized dynamic event-Triggered control with guaranteed L<sub>p</sub>-Gain performance and zeno-freeness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen