Outlier identification rules for generalized linear models

S. Kuhnt, J. Pawlitschko

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Outlier identification rules for generalized linear models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde