Outcome prediction of Gamma Knife radiosurgery on vestibular schwannoma using contour-based shape descriptors

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Outcome prediction of Gamma Knife radiosurgery on vestibular schwannoma using contour-based shape descriptors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen