Oude technologie voor nieuwe gebouwen

J. van de Brake, J.L.M. Hensen, M. Trcka

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

De CO2-productie neemt wereldwijd nog steeds toe. Om deze stijging een halt toe te roepen zijn in Kyoto en Bali klimaatverdragen afgesloten. Bewoners daarentegen verwachten steeds meer comfort in de zomer, waardoor zelfs in gematigde klimaten vaker airconditioning in woningen zal worden toegepast. Hierdoor zal het energiegebruik van woningen stijgen. Eén van de mogelijkheden om verdere groei in energiegebruik te verminderen of te voorkomen is het toepassen van grondwarmtewisselaars voor het voorverwarmen of koelen van ventilatielucht. Dit is een modificatie van een concept dat al werd toegepast in de Oudheid [6].
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-16
Aantal pagina's5
TijdschriftTVVL Magazine
Volume39
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit