Osteoclast constraint in trabecular remodeling

R.F.M. Oers, van, R. Ruimerman, P.A.J. Hilbers, R. Huiskes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S180-
TijdschriftBone
Volume40
Nummer van het tijdschrift6, S2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Osteoclast constraint in trabecular remodeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit