Ossification of abdominal scar tissue: a case series with a translational review on its development

E. M. Fennema, J. de Boer, W. J. Mastboom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ossification of abdominal scar tissue: a case series with a translational review on its development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen